Home » 2D Animation » [Adobe After Effect] Motion Graphic Basic

[Adobe After Effect] Motion Graphic Basic

Đây là bộ TUT về Motion Graphic thực hiện bởi bạn Huỳnh Trung Thuận, trong series TUT này chứa đựng những kiến thức cơ bản về Motion Graphic. Sơ lược về Motion Graphic, đây là thuật ngữ dùng để diễn tả những nội dung được trình bày dưới dạng video òồ họa, là sự chuyển động của các text, shape theo ý đồ kịch bản ban âầu thể hiện nội dung cách ngắn gọn. Điều hay của thể loại này là việc tìm ra các nội dung chính để diễn đạt sao cho ngắn gọn đơn giản và sự sáng tạo vô biên trong việc tạo ra các chuyển động từ những hình khối cơ bản. Hiện nay Motion Graphic được xây dựng trên phần mềm After Effect và Cinema 4D (một soft 3D mạnh nhất về lĩnh vực motion hiện nay trên thế giới) (các bạn có thể tham khảo soft này trong các TUT sau này của mình ở chuyên mục 3D). Sắp tới sẽ có các TUT tính phí từ tác giả của lọat TUT này mong mọi người ủng hộ (Pr trá hình :))).

Link đây:

 

Share
Share
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates