Home » CSS » [CSS Tutorial] Bài 1: Giới thiệu về CSS

[CSS Tutorial] Bài 1: Giới thiệu về CSS

This entry is part 1 of 9 in the series CSS

CSS là gì?

CSS-Icon
CSS là thứ bạn phải học đầu tiên để làm đẹp cho một trang web.

CSS  là chữ viết tắt của Cascading Style Sheets  là một ngôn ngữ quy định cách trình bày cho các trang HTML.

Nếu bạn đã từng học qua HTML thì cũng biết HTML cũng hỗ trợ một số thuộc tính định dạng cơ bản cho text, picture, table, … nhưng nó không thật sự phong phú.
Do đó, CSS ra đời nhằm cung cấp cung cấp  hàng trăm thuộc tính trình bày dành cho các đối tượng HTML.

Nếu định dạng trực tiếp cho các thẻ HTML thì thật toán thời gian. Trong khi đó, CSS giúp tạo ra một khuôn mẫu áp dụng cho các phần tử có định dạng tương tự nhau. Ví dụ: trang HTML của bạn có hàng trăm thẻ <p>, nếu bạn muốn các thẻ <p> có chữ màu xanh thì bạn phải định dạng màu chữ cho từng thẻ <p> đó. Tuy nhiên, khi áp dụng CSS, ta chỉ việc khai báo 1 lần duy nhất cho hàng trăm thẻ <p> đó.

Ngoài ra, CSS giúp tách phần nội dung trang web (HTML) và phần định dạng trang web (CSS) thành hai phần riêng biệt. Điều này giúp chúng ta dễ dàng nâng cấp nội dung hoặc thay đổi giao diện trang web.

Học CSS cần những gì?

Để học tốt được CSS, bạn phải có kiến thức về HTML.

Học HTML cơ bản tại : HTML Tutorial của localhost

Về công cụ để học CSS thì tương tự như HTML, bạn cần sử dụng các trình soạn thảo như:  notepad++  hoặc sublime text 3.

Download Notepad++:Notepad++

Download Sublime Text 3: Sublime Text 3

 

Series Navigation[CSS Tutorial] Bài 2: Cú pháp CSS và comment trong CSS >>
Share
Share
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates