Home » Web Design » [Bootstrap] Bài 6: Buttons And Button Groups

[Bootstrap] Bài 6: Buttons And Button Groups

This entry is part 5 of 5 in the series Bootstrap

1 Buttons:

1.1 Buttons Styles:

Gồm có 7 loại đó là:

 1. .btn-default
 2. .btn-primary
 3. .btn-success
 4. .btn-info
 5. .btn-warning
 6. .btn-danger
 7. .btn-danger

Ví dụ:
Buttons Styles

 

1.2 Các kích thước của Buttons:

.btn-lg
.btn-md
.btn-sm
.btn-xs

Ví dụ:
2

 

1.3 Buttons Block:

.btn-block

1.4 Active/Disabled Buttons:

 1. .active
 2. .disable

3

2 Button Groups:

 1. Có thể chỉnh size như sm, xs, lg…Ví dụ class=”btn-group btn-group-lg”
 2. .btn-group-verical theo chiều dọc.
 3. .btn-group-justified hiển thị theo chiều ngang màn hình.

Hết bài 6.

Series Navigation<< [Bootstrap] Bài 4: Tạo Navigation Bar (menu) đơn giản.
Share
Share
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates