Home » Java Web Development

Java Web Development

[Java Web][Wiki] Mô hình 3 lớp (MVC) trong lập trình web với Java

Mô hình 3 lớp MVC được sử dụng như tiêu chuẩn trong việc thiết kế và lập trình web. Vậy mô hình 3 lớp là gì ? Mô hình này có đặc điểm gì so với các mô hình khác? Mô hình 1 lớp: Cấu trúc: bao gồm các file được viết bằng HTML,CSS, Javascript,JSP. Chức năng: Các file vừa dùng ... Read More »

[Spring Framework] Bài 3: Tạo Java Web Project 3 lớp với Spring

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một web project 3 lớp đúng nghĩa với Spring. Bước 1: Tạo thư mục với vai trò controller và model. Lần lượt tạo 2 folder có tên là controller và model. Đây là là tên 2 gói mình sẽ dùng để chứa các file liên quan đến controller và ... Read More »

[Spring Tutorial] Bài 2: Tạo Project đầu tiên với Spring Framework

Tạo Java web project với Spring trong Netbean: Từ thanh menu, chọn File→ New Project: Chọn Java Web →Web Application . Sau đó, click Next.   Cửa sổ mới hiện lên, điền tên Project trong phần Project Name và vị trí lưu trữ trong phần Project Location. Sau đó, click Next.   Tiếp theo ta chọn Server cho ứng dụng ... Read More »

[Spring Tutorial] Bài 1: Tổng quan về Spring Framework

Spring là gì? Spring Framework, hay ngắn hơn là Spring, là một cấu trúc dùng để xây dựng chương trình ứng dụng mã nguồn mở dành cho ngôn ngữ lập trình Java. Spring có thể dùng để lập trình Java cho Desktop Application và Web Application. Trong loạt bài viết này, chúng ta chỉ tìm hiểu về Spring cho lập trình ... Read More »

[Java Web] [Wiki] Sự khác nhau giữa getParameter() và getAttribute() trong JSP và Servlet

Hai phương thức getParameter() và getAttribute() là hai phương thức thường trong việc truyền dữ liệu giữa các file servlet và JSP. Vậy chúng nhau như thế nào ? getParameter(): Phương thức getParameter() trả về một “thông số http resquest” (htttp request parameter). Các “thông số http resquest” chính là những yêu cầu mà phía browser của người dùng gửi đến ... Read More »

Share
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates