Home » Javascript

Javascript

[Javascript OOP] Bài 2: Hạn chế biến toàn cục trong Javascript với immediately invoked functions, namespaces và strict mode

Bài trước ta đã tìm hiểu về hai phạm vi biến trong Javascript bao gồm global scope và function scope. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm cách chuyển các biến global scope sang function scope trong Javascript. Tại sao phải chuyển global scope sang function scope? Một trong những lí do là khi sử dụng quá nhiều biến global ... Read More »

[Javascript OOP] Bài 1: Scoping và Hoisting trong Javascript

Chắc hẳn bạn đã nghe đến thuật ngữ “clean code”, tạm dịch là “code sạch đẹp”. Điều này có nghĩa là không chỉ viết code chạy đúng, mà còn phải sạch đẹp. Vậy tại sao phải viết code cho sạch đẹp? Đơn giản là vì chương trình ngày càng lớn lên về kích thước, do đó với một chương trình ... Read More »

Share
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates