Home » LẬP TRÌNH (page 3)

LẬP TRÌNH

Số may mắn thứ K (Spoj)

Link bài : http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCSRETAN/ Số may mắn thứ k   Chí Phèo thời IT rất yêu thích các số may mắn. Số may mắn là số mà chỉ chứa các chữ số may mắn (có hai chữ số may mắn là 4 và 7) trong biểu diễn thập phân. Các số may mắn sắp xếp tăng dần tạo thành dãy số ... Read More »

Ma trận xoáy ốc (Spoj)

Link bài tập: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCACM11B/ 9773. Ma trận xoáy ốc Mã bài: BCACM11B Ma trận xoáy ốc được tạo thành bằng cách điền số 1 vào hàng 1 cột 1, sau đó điền số tăng dần theo chiều kim đồng hồ, ví dụ:  1 2 3 4 5 16 17 18 19 6 15 24 25 20 7 14 23 22 21 ... Read More »

Tách số (Spoj)

Link bài tập :http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT127G/ 11284. Tách số Mã bài: PTIT127G Cho đoạn văn có N dòng, mỗi dòng chỉ chứa các chữ số và chữ cái in thuờng trong bảng chữ cái tiếng Anh. Nhiệm vụ của bạn là tìm tất cả các số trong đoạn văn và in chúng ra thành một dãy số không giảm. Để cho đơn ... Read More »

Share
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates