Home » Web Design (page 2)

Web Design

[CSS Tutorial] Bài 8: Class và id

css

This entry is part 8 of 9 in the series CSSTrong các bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về các thuộc tính CSS áp dụng cho các thẻ HTML như h1, h2, p,…. Tuy nhiên, việc áp dụng này là áp dung cho tất cả các thẻ HTML cùng loại. Giả sử muốn áp dụng color: blue cho thẻ ... Read More »

[CSS Tutorial] Bài 7: Link

css

This entry is part 7 of 9 in the series CSSNhư chúng ta đã biết thì trong HTML, để chèn liên kết đến một trang nào đó ta dùng thẻ <a></a>. CSS cung cấp một số thuộc tính giúp ta định dạng các liên kết trên trang HTML. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các thuộc tính ... Read More »

[CSS Tutorial] Bài 6: Text

css

This entry is part 6 of 9 in the series CSScolor:  Thuộc tính color giúp ta định dạng màu chữ. Các giá trị của thuộc tính color có thể tên màu hoặc mã màu. Ví dụ: Định dạng text trong thẻ p có màu đỏ. [crayon-5c14a45273516491927308/] Ví dụ: Định dạng text trong thẻ p có màu bạc (mã màu là ... Read More »

[CSS] last-child và first-child trong CSS3

1./ Định nghĩa: First-child và last-child là gì? Nếu dịch từ tiếng anh sang tiếng Việt thì first-child nghĩa là đứa con cả (đứa con lớn nhất trong gia đình) và ngược lại last-child là đứa con út (đứa con nhỏ nhất trong gia đình). Còn trong CSS3  thì sao? :first-child: chọn thành phần đầu tiên trong thành phần cha. Chỉ chọn ... Read More »

[CSS Tutorial] Bài 5: Font

css

This entry is part 5 of 9 in the series CSSfont-family: Thuộc tính font-family có công dụng định nghĩa một danh sách ưu tiên các font sẽ được dùng để hiển thị một thành phần trang web. Khi đó, font đầu tiên trong danh sách sẽ được ưu tiên dùng để hiện trang web. Nếu font thứ nhất không có trên ... Read More »

[CSS Tutorial] Bài 4: Background

css

This entry is part 4 of 9 in the series CSSbackground-color (màu nền): Thuộc tính background-color giúp định màu nền cho một thành phần trên trang web. Các giá trị mã màu của background-color cũng giống như color nhưng có thêm giá trị transparent để tạo nền trong suốt. (Giá trị transparent là giá trị mặc định nếu ta không khai báo ... Read More »

[CSS Tutorial] Bài 3: Vị trí đặt CSS và độ ưu tiên trong CSS

css

This entry is part 3 of 9 in the series CSSChúng ta có ba vị trí đặt CSS vào trong một tài liệu HTML. Inline Styles (cùng dòng): Đây là một phương pháp nguyên thủy nhất để nhúng CSS vào một tài liệu HTML bằng cách nhúng vào từng thẻ HTML muốn áp dụng. Và dĩ nhiên trong trường hợp này chúng ... Read More »

[CSS Tutorial] Bài 2: Cú pháp CSS và comment trong CSS

css

This entry is part 2 of 9 in the series CSSCú pháp CSS: Cú pháp CSS (CSS Syntax) như sau: SELECTOR { property_1 : value_1; property_2: value_2 ; …..;} SELECTOR: Các đối tượng mà chúng ta sẽ áp dụng các thuộc tính trình bày. Nó là các tag HTML (như body, h2,…), class (.username , .myclass,…) hay id (#title, #myid,…). Property: Chính là các ... Read More »

[CSS Tutorial] Bài 1: Giới thiệu về CSS

css

This entry is part 1 of 9 in the series CSSCSS là gì? CSS là thứ bạn phải học đầu tiên để làm đẹp cho một trang web. CSS  là chữ viết tắt của Cascading Style Sheets  là một ngôn ngữ quy định cách trình bày cho các trang HTML. Nếu bạn đã từng học qua HTML thì cũng biết HTML ... Read More »

[HTMl Tutorial] Bài 4: Những thẻ thuộc nhóm inline

Thẻ Inline là gì? Khi sử dụng các thẻ inline, trình duyệt sẽ sắp xếp các thẻ liền kề nhau theo chiều ngang, thẻ nào code trước xuất hiện trước, thẻ nào code sau xuất hiện sau. Ví dụ: [crayon-5c14a452749aa783361292/] Kết quả thu được: Nhận xét: Bản thân text cũng có thể coi thuộc nhóm inline. Những thẻ thuộc nhóm ... Read More »

Share
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates