Home » Web Design (page 3)

Web Design

[HTMl Tutorial] Bài 3: Nhóm các thẻ block

Thẻ block là gì? Nhóm các thẻ block là các thẻ dùng để sắp xếp bố cục cho trang web. Khi sử dụng các thẻ block, trình duyệt sẽ sắp xếp các thẻ theo chiều dọc, mỗi thẻ sẽ chiếm vùng không gian nằm ngang từ trên xuống theo thứ tự sắp xếp trong trang HTML, thẻ nào code trước ... Read More »

[HTML Tutorial] Bài 2: Cấu trúc cơ bản của HTML

Cấu trúc cơ bản của HTML: Cấu trúc cơ bản của trang HTML có dạng như sau, thường gồm 3 phần: <!DOCTYPE>: Phần khai báo chuẩn của html. <head></head>: Phần khai báo ban đầu, bao gồm các khai báo về tiêu đề (title), các file import vào trang web như css, javascript… <body></body>: Phần chứa nội dung trang web, bao ... Read More »

[HTML Tutorial] Bài 1: Giới thiệu về HTML

HTML là gì? HTML là thứ đầu tiên các bạn cần học để tạo ra một trang web. HTML viết tắt của từ Hyper Text Markup Language được dùng để mô tả một trang web để trình duyệt có thể hiểu và hiện thị đúng. Do đó, HTML không phải là ngôn ngữ lập trình, HTML là ngôn ngữ đánh dấu (markup ... Read More »

Thuộc tính z-index trong CSS – những điều bạn chưa biết

Thuộc tính z-index trong CSS nhìn có vẻ đơn giản, nhưng có nhiều điều để khám phá bên trong nó nếu bạn thực sự muốn hiểu nó làm việc thế nào. Trong tutorial này chúng ta sẽ làm rõ cách hoạt động bên trong z-index bằng một vài ví dụ. CSS cung cấp 3 kiểu “position schemes” khác nhau cho ... Read More »

Share
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates