Home » Windows Phone

Windows Phone

[Windows Phone] Bài 2: Viết ứng dụng Windows Phone 8.1 đầu tiên

Đây là bài thứ 2 trong loạt về Windows Phone 8.1.  Nếu bạn chưa cài đặt cho lập trình Windows Phone 8.1, bạn có thể tại bài viết:  Bài 1: Cách cài đặt lập trình Windows Phone 8.1. Trong bài viết này, mình xin hướng dẫn các bạn các nội dung cơ bản như sau: Cách tạo một Project Windows Phone ... Read More »

[Windows Phone 8.1] Cài đặt công cụ lập trình Windows Phone 8.1

Giới thiệu: Windows Phone 8.1 là thế hệ hệ điều hành hiện tại của hệ điều hành  Window Phone của Microsoft. Số lượng ứng dụng Window Phone hiện tại tuy vẫn còn tương đối ít hơn so với các ứng dụng Android và IOS. Tuy nhiên, với sự đầu tư nhiều của một tập đoàn lớn như Microsoft thì các ... Read More »

Share
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates