Home » CSS » [CSS Tutorial] Bài 6: Text

[CSS Tutorial] Bài 6: Text

This entry is part 6 of 9 in the series CSS

color: 

Thuộc tính color giúp ta định dạng màu chữ. Các giá trị của thuộc tính color có thể tên màu hoặc mã màu.

Ví dụ: Định dạng text trong thẻ p có màu đỏ.

Ví dụ: Định dạng text trong thẻ p có màu bạc (mã màu là ##BDC3C7)

text-indent: 

Thuộc tính text-indent giúp ta thụt đầu dòng mỗi đoạn văn với khoảng cách xác định.

Ví dụ: Định dạng thụt đầu dòng đoạn văn với khoảng cách là 30px.

text-align: 

Thuộc tính text-align giúp ta canh chỉnh văn bản. Có 4 giá trị cho thuộc tính text-align là:

 • left : canh trái.
 • right : canh phải.
 • center : canh giữa.
 • justify : canh đều.

Ví dụ: Định dạng canh đều đoạn văn.

letter-spacing:

Thuộc tính letter-spacing giúp ta canh chỉnh khoảng cách các kí tự trong một đoạn văn bản.

Ví dụ: Định dạng khoảng cách giữa các kí tự 3px.

text-decoration:

Thuộc tính text-decoration giúp ta thêm vào các thuộc tính trang trí cho chữ. Có 4 giá trị mà thuộc text-decoration thường dùng là:

 • underline : gạch chân.
 • line-through : gạch xiên (gạch bỏ).
 • overline : gạch đầu.
 • blink : nhấp nháy.

Ví dụ: tạo hiệu ứng gạch xiên cho chữ trong đoạn văn.

text-transform:

Thuộc tính text-transform quy định trang thái chữ in hoa hay thường mà không phụ thuộc vào văn bản HTML gốc. Các giá trị của text-transform bao gồm:

 • uppercase : in hoa.
 • lowercase : in thường.
 • capitalize : viết chữ chữ đầu.
 • none : không áp dụng (mặc định).

Ví dụ: Định dạng CSS đẻ các chữ trong đoạn văn in hoa tất cả.

Rút gọn thuộc tính:

Text không hỗ trợ viết rút các thuộc tính như background font.

Nguyên nhân có thể là do text có hai thuộc tính là text-indentletter-spacing đều có thể định dạng là đơn vị chiều dài nên không thể hiểu khi viết rút gọn 🙂

 

Series Navigation<< [CSS Tutorial] Bài 5: Font[CSS Tutorial] Bài 7: Link >>
Share
Share
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates