Home » CSS » [CSS Tutorial] Bài 7: Link

[CSS Tutorial] Bài 7: Link

This entry is part 7 of 9 in the series CSS

Như chúng ta đã biết thì trong HTML, để chèn liên kết đến một trang nào đó ta dùng thẻ <a></a>.

CSS cung cấp một số thuộc tính giúp ta định dạng các liên kết trên trang HTML. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các thuộc tính này.

a:link

a:link giúp ta thiết lập thuộc tính khi liên kết chưa được nhấp vào.

Ví dụ: Định dạng thẻ link khi chưa nhấp vào có màu xanh lá.

Đầu tiên, ta cần tạo một trang html có thẻ a để thí nghiệm. Nội dung trang HTML có thể như sau:

Khi đó, định dạng link khi chưa nhấp vào có màu xanh như sau:

a:hover

a:hover giúp ta định dạng link khi rê chuột vào link.

Ví dụ: Định dạng liên kết in nghiêng và có màu xanh dương khi riêng chuột qua.

a:visited

a:visited Định dạng link khi link đã được xem.

Ví dụ: Định dạng thẻ a khi được thăm sẽ được in đâm và có màu đen.

a:active

a:active định dạng link khi link đang được kích hoạt (đang giữ nhấn chuột).

Ví dụ: Định dạng link khi đang được giữ chuột thì sẽ có màu đỏ và kích thước là 20px.

Kết luận:

CSS cung cấp ta 4 thuộc tính để giúp ta định dạng link tương ứng với 4 trạng thái của link là: chưa kích hoạt (link), khi rê chuột vào (hover), khi đã được kích hoạt (visited) và đang được kích hoạt (active).

Tải source code của bài viết: Source Code Bài 7: Link

 

Series Navigation<< [CSS Tutorial] Bài 6: Text[CSS Tutorial] Bài 8: Class và id >>
Share
Share
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates