[Tutorial] Thư viện STL trong C++: Iterator

Giới thiệu Iterator: Iterator được hiểu đơn giản là con trỏ dùng để truy xuất đến các container trong thư viện STL. Ở bài viết bài, ta chỉ tập trung vào giới thiệu các khai báo iterator, còn các dùng cụ thể của nó còn phụ thuộc vào các container khác nhau, dó đó, ta sẽ tìm hiểu kĩ iterator ... Read More »

[Thuật toán] Thuật toán sắp xếp (Phần 4)

Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về thuật toán sắp xếp trộn hay còn được gọi là MERGE SORT Các bạn có thể xem lại [bsbutton text=”Phần 1″ link=”http://motoo.in/lap-trinh-cc-cac-thuat-toan-sap-xep/” target=”This page” style=”default” theme=”default” size=”normal”][bsbutton text=”Phần 2″ link=”http://motoo.in/lap-trinh-cc-cac-thuat-toan-sap-xep-phan-2/” target=”This page” style=”default” theme=”default” size=”normal”][bsbutton text=”Phần 3″ link=”http://motoo.in/thuat-toan-thuat-toan-sap-xep-phan-3/” target=”This page” style=”default” theme=”default” size=”normal”] X./ MERGE SORT (Sắp xếp trộn) 1./ Phương ... Read More »

[Thuật toán] Thuật toán tìm kiếm sâu lặp

Nên xem trước Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu Thuật toán tìm kiếm sâu lặp:  Thuật toán tìm kiếm sâu lặp (Depth Deepening Search) là cải tiến của thuật toán tìm kiếm theo độ sâu (DFS). Như ta đã biết ở thuật toán DFS, nếu gặp bài toán có nhánh vô hạn, thì DFS sẽ không tìm ra nghiệm ... Read More »

[Thuật toán] Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu

Nên tham khảo trước Thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng. Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu: Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu (Depth First Search -DFS)  tương tự như thuật toán tìm kiếm theo bề rộng, chỉ có một điều khác là trong thuật toán tìm kiếm theo bề rộng (Breath First Search-BFS)  đó là cơ chế ... Read More »

[Thuật toán] Thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng

Nên tham khảo trước Khái quát về các thuật toán tìm kiếm Thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng: Thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng (Breadth First Search) là một trong ba thuật toán tìm kiếm mù (tìm kiếm không có thông tin). Ý tưởng về thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng: Tại một đỉnh bất kì, ta phát triển ... Read More »

[Lập trình C++] Class trong lập trình C++ (Phần 4)

V.Con trỏ đối tượng và mảng đối tượng: Các bạn có thể xem lại 3 phần trước ở đây Phần 3, Phần 2 và Phần 1: 1.Con trỏ đối tượng: Là con trỏ trỏ đến 1 đối tượng có kiểu class. Giống như các kiểu con trỏ khác, ta cũng có những thao tác sau: Khai báo con trỏ đối ... Read More »

[Thuật toán] Tổng quan về các thuật toán tìm kiếm

Định nghĩa về bài toán tìm kiếm: Bài toán tìm kiếm là tìm một hoặc nhiều đối tượng thỏa mãn một số yêu cầu nào đó, trong một tập hợp các đối tượng. Ví dụ trò chơi cờ carô có thể đưa về việc tìm kiếm các nước đi dẫn tới kết cuộc thắng. Các ví dụ về bài toán tìm kiếm: ... Read More »

[Thuật toán] Thuật toán sắp xếp (Phần 3)

Hôm nay mình xin giới thiệu tiếp về thuật toán sắp xếp: Gnome sort, Quick sort, Heap sort…. Các bạn có thể xem lại các phần trước ở đây: [bsbutton text=”Phần 1″ link=”http://motoo.in/lap-trinh-cc-cac-thuat-toan-sap-xep/” target=”This page” style=”default” theme=”default” size=”normal”] [bsbutton text=”Phần 2″ link=”http://motoo.in/lap-trinh-cc-cac-thuat-toan-sap-xep-phan-2/” target=”This page” style=”default” theme=”default” size=”normal”] VII./ Gnome sort Gnome sort là một trong nhữngthuật toán sắp xếp đơn giản nhất, ... Read More »

[Lập trình C/C++] Hướng dẫn cách tạo Menu trong C/C++

Bạn có nhiều Project C/C++ trên lớp mà thầy cô giao về nhà !. Bạn muốn gom tất cả chúng lại thành 1 Project mà có thể khi cần chạy Project nào , bạn chỉ cần 1 cái ấn phím và lựa chọn Project muốn thao tác. Đã có giải pháp đó là Menu. Hãy đến với video hướng dẫn ... Read More »

Share
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates