Sàng nguyên tố (Spoj)

Link bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P134SUMF/ 15525. SUM4 F – Sàng nguyên tố Mã bài: P134SUMF Tí và Tèo đang cùng nhau học về sàng nguyên tố Eratosthenes. Thuật toán sàng nguyên tố để tìm các số nguyên tố từ 2 tới N như sau: 1. Viết tất cả các số nguyên từ 2 tới N theo đúng thứ tự. 2. Tìm số nguyên ... Read More »

Thuật toán sinh (Basic)

Ý tưởng: Xây dựng một thứ tự trên tập các cấu hình cần liệt kê và suy ra cấu hình đầu tiên, cấu hình cuối cùng. Xây dựng thuật toán sinh cấu hình thứ i từ cấu hình thứ i-1 (gọi là thuật toán sinh cấu hình kế tiếp) Từ thuật toán sinh và biết cấu hình 1 sẽ tìm ... Read More »

Số may mắn thứ K (Spoj)

Link bài : http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCSRETAN/ Số may mắn thứ k   Chí Phèo thời IT rất yêu thích các số may mắn. Số may mắn là số mà chỉ chứa các chữ số may mắn (có hai chữ số may mắn là 4 và 7) trong biểu diễn thập phân. Các số may mắn sắp xếp tăng dần tạo thành dãy số ... Read More »

Ma trận xoáy ốc (Spoj)

Link bài tập: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCACM11B/ 9773. Ma trận xoáy ốc Mã bài: BCACM11B Ma trận xoáy ốc được tạo thành bằng cách điền số 1 vào hàng 1 cột 1, sau đó điền số tăng dần theo chiều kim đồng hồ, ví dụ:  1 2 3 4 5 16 17 18 19 6 15 24 25 20 7 14 23 22 21 ... Read More »

Tách số (Spoj)

Link bài tập :http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT127G/ 11284. Tách số Mã bài: PTIT127G Cho đoạn văn có N dòng, mỗi dòng chỉ chứa các chữ số và chữ cái in thuờng trong bảng chữ cái tiếng Anh. Nhiệm vụ của bạn là tìm tất cả các số trong đoạn văn và in chúng ra thành một dãy số không giảm. Để cho đơn ... Read More »

Share
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates