[Unity] Lập trình game đa nền tảng với Unity

Giới thiệu: Unity là một công cụ phát triển game được phát triển bởi độ ngũ kĩ thuật Unity. Unity hỗ trợ xuất bản nhiều platforms từ stand alone cho PC và Mac, mobile như iOS và Android, console như PS3, XBOX360, Wii đến các phiên bản chạy trực tiếp trên web nhờ Unity Web Player. Cài đặt: Unity phiên bản mới ... Read More »

[CSS Tutorial] Bài 9: div và span

css

div và span là hai thẻ chúng ta thường dùng trong HTML để sắp xếp các phần tử trên trang web. Trong CSS, thẻ div và span có vai trò như thế nào? div và span giống và khác nhau thư thế nào? Đầu tiên, thẻ div và span là các thẻ trung hòa vì nó không định dạng chữ ... Read More »

[CSS Tutorial] Bài 8: Class và id

css

Trong các bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về các thuộc tính CSS áp dụng cho các thẻ HTML như h1, h2, p,…. Tuy nhiên, việc áp dụng này là áp dung cho tất cả các thẻ HTML cùng loại. Giả sử muốn áp dụng color: blue cho thẻ p thứ nhất và áp dụng color:red cho thẻ p ... Read More »

[CSS Tutorial] Bài 7: Link

css

Như chúng ta đã biết thì trong HTML, để chèn liên kết đến một trang nào đó ta dùng thẻ <a></a>. CSS cung cấp một số thuộc tính giúp ta định dạng các liên kết trên trang HTML. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các thuộc tính này. a:link a:link giúp ta thiết lập thuộc tính khi ... Read More »

[CSS Tutorial] Bài 6: Text

css

color:  Thuộc tính color giúp ta định dạng màu chữ. Các giá trị của thuộc tính color có thể tên màu hoặc mã màu. Ví dụ: Định dạng text trong thẻ p có màu đỏ. [crayon-5c14b08178f6d426686493/] Ví dụ: Định dạng text trong thẻ p có màu bạc (mã màu là ##BDC3C7) [crayon-5c14b08178f73508616791/] text-indent:  Thuộc tính text-indent giúp ta thụt đầu dòng ... Read More »

[CSS] last-child và first-child trong CSS3

1./ Định nghĩa: First-child và last-child là gì? Nếu dịch từ tiếng anh sang tiếng Việt thì first-child nghĩa là đứa con cả (đứa con lớn nhất trong gia đình) và ngược lại last-child là đứa con út (đứa con nhỏ nhất trong gia đình). Còn trong CSS3  thì sao? :first-child: chọn thành phần đầu tiên trong thành phần cha. Chỉ chọn ... Read More »

[CSS Tutorial] Bài 5: Font

css

font-family: Thuộc tính font-family có công dụng định nghĩa một danh sách ưu tiên các font sẽ được dùng để hiển thị một thành phần trang web. Khi đó, font đầu tiên trong danh sách sẽ được ưu tiên dùng để hiện trang web. Nếu font thứ nhất không có trên máy tính người dùng thì font thứ hai sẽ được dùng. ... Read More »

[CSS Tutorial] Bài 4: Background

css

background-color (màu nền): Thuộc tính background-color giúp định màu nền cho một thành phần trên trang web. Các giá trị mã màu của background-color cũng giống như color nhưng có thêm giá trị transparent để tạo nền trong suốt. (Giá trị transparent là giá trị mặc định nếu ta không khai báo thuộc tính background-color) Ví dụ: Định dạng thẻ body có ... Read More »

[CSS Tutorial] Bài 3: Vị trí đặt CSS và độ ưu tiên trong CSS

css

Chúng ta có ba vị trí đặt CSS vào trong một tài liệu HTML. Inline Styles (cùng dòng): Đây là một phương pháp nguyên thủy nhất để nhúng CSS vào một tài liệu HTML bằng cách nhúng vào từng thẻ HTML muốn áp dụng. Và dĩ nhiên trong trường hợp này chúng ta sẽ không cần selector trong cú pháp. Lưu ý: ... Read More »

[CSS Tutorial] Bài 2: Cú pháp CSS và comment trong CSS

css

Cú pháp CSS: Cú pháp CSS (CSS Syntax) như sau: SELECTOR { property_1 : value_1; property_2: value_2 ; …..;} SELECTOR: Các đối tượng mà chúng ta sẽ áp dụng các thuộc tính trình bày. Nó là các tag HTML (như body, h2,…), class (.username , .myclass,…) hay id (#title, #myid,…). Property: Chính là các thuộc tính quy định cách trình bày. Ví dụ: background-color, ... Read More »

Share
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates