Home » Tag Archives: C++ tutorial

Tag Archives: C++ tutorial

[Tutorial] Lập trình C++ cơ bản: Chuỗi

Chuỗi: Trong lập trình , chuỗi là một dãy các kí tự.  Chuỗi được diễn tả bằng một dãy các kí tự đặt trong cặp ngoặc kép, ví dụ như “Hello World!”, “localhost”, “Le Thanh Khang”… Khai báo chuỗi: Trong C++, chuỗi được định nghĩa sẵn với từ khoá là string . [crayon-5c149ccf60cc3567211612/]  Xử lý chuỗi: C++ xây dựng sẵn các ... Read More »

[Tutorial] Lập trình C++ cơ bản: Nhập xuất

Thư viện iostream: Thư viện <iostream> trong C++ cung cấp đầy đủ các tính năng cần thiết cho các thao tác nhập/xuất dữ liệu. Để thực hiện các thao tác nhập/xuất, ta phải khai báothư viện iostream bằng lệnh: #include <iostream> Ngoài ra, ta cần khai báo sử dụng namespace std để xuất/nhập trong C++ bằng lệnh: using namespace std; ... Read More »

[Tutorial] Lập trình C++ cơ bản: Biến

Biến: Biến là một khối vùng nhớ trên máy tính, chứa giá trị cần thiết của chương trình. Đơn giản hơn, ta có thể tưởng tượng “biến” là một cái gì đó đại diện cho những giá trị mà chúng ta sẽ sử dụng trong chương trình. Quy tắc đặt tên biến: Tên biến: dùng để phân biệt các biến với ... Read More »

[Tutorial] Lập trình C++ cơ bản: Giới thiệu C++

C++ là một ngôn ngữ lập trình đa dụng ,ta có thể dùng C++ để lập trình cho các hệ thống lớn,  hệ điều hành, ứng dụng và game. C++ là ngôn ngữ biên dịch:  tùy thuộc vào các hệ thống khác nhau mà ta có thể có các trình biên dịch tương ứng. Phiên bản tiêu chuẩn mới nhất ... Read More »

Share
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates