Home » Tag Archives: Class

Tag Archives: Class

[CSS Tutorial] Bài 8: Class và id

css

This entry is part 8 of 9 in the series CSSTrong các bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về các thuộc tính CSS áp dụng cho các thẻ HTML như h1, h2, p,…. Tuy nhiên, việc áp dụng này là áp dung cho tất cả các thẻ HTML cùng loại. Giả sử muốn áp dụng color: blue cho thẻ ... Read More »

[Lập trình C++] Class trong lập trình C++ (Phần 4)

V.Con trỏ đối tượng và mảng đối tượng: Các bạn có thể xem lại 3 phần trước ở đây Phần 3, Phần 2 và Phần 1: 1.Con trỏ đối tượng: Là con trỏ trỏ đến 1 đối tượng có kiểu class. Giống như các kiểu con trỏ khác, ta cũng có những thao tác sau: Khai báo con trỏ đối ... Read More »

[Lập trình C++] Class trong lập trình C++ (Phần 3)

IV. Hàm khởi tạo và hủy bỏ: Các bạn có thể xem lại 2 phần trước ở đây Phần 2, và Phần 1 1. Hàm khởi tạo: Sau khi ta thiết kế và khai báo 1 class. Để sử dụng class này, ta tạo ra các đối tượng kiểu class này để thao tác. Các phần trước, mình nói với ... Read More »

[Lập trình C++] Class trong lập trình C++ (Phần 2)

  Tiếp theo phần 1, mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn về class. (Xem phần 1 tại đây) III. Phạm vi truy cập lớp: 1. Đối với lớp: Như đã giới thiệu trước đây khi ta khai báo các thuộc tính và phương thức của lớp, phải thiết lập tùy chọn cho 2 thành phần này và mình đã ... Read More »

[Lập trình C++] Class trong lập trình C++ (Phần 1)

Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu về 1 khái niệm mới “class” trong C++ cho các bạn đã quen với lập trình C. Các tài liệu và giáo trình trên mạng cũng nói khá rõ vào nhiều về class nên bài viết này mình chỉ tóm tắt những vấn đề hay và quan trọng theo ý kiến cá ... Read More »

Share
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates