Home » Tag Archives: CSS

Tag Archives: CSS

[Bootstrap] Bài 6: Buttons And Button Groups

This entry is part 5 of 5 in the series Bootstrap1 Buttons: 1.1 Buttons Styles: Gồm có 7 loại đó là: .btn-default .btn-primary .btn-success .btn-info .btn-warning .btn-danger .btn-danger Ví dụ:   1.2 Các kích thước của Buttons: .btn-lg .btn-md .btn-sm .btn-xs Ví dụ: [crayon-5c14b1d66915f637919737/]   1.3 Buttons Block: .btn-block [crayon-5c14b1d66916a554672533/] 1.4 Active/Disabled Buttons: .active .disable [crayon-5c14b1d66916d235815585/] 2 Button Groups: [crayon-5c14b1d669170555519867/] ... Read More »

[Bootstrap] Bài 4: Tạo Navigation Bar (menu) đơn giản.

This entry is part 4 of 5 in the series Bootstrap1: Sơ lược: Các thành phần điều hướng trong Bootstrap đều có dạng markup và trạng thái giống nhau, bắt đầu với class cơ sở .nav. Đổi chỗ các class để hoán đổi các style với nhau. Hình ảnh minh họa: Đây được gọi là một Navigation bar hay là ... Read More »

[Bootstrap] Bài 3: Hệ thống lưới và căn chỉnh.

This entry is part 3 of 5 in the series Bootstrap Tổng quát Ví dụ: Trong một file html như sau: Chung ta sẽ thêm các đường linh file css, js vào như sau. Lưu ý các file css, js custom nên để dưới link file chính.; Hệ thống lưới trong Bootstrap Bootstrap chứa một hệ thống lưới responsive, tương ... Read More »

[CSS Tutorial] Bài 9: div và span

css

This entry is part 9 of 9 in the series CSSdiv và span là hai thẻ chúng ta thường dùng trong HTML để sắp xếp các phần tử trên trang web. Trong CSS, thẻ div và span có vai trò như thế nào? div và span giống và khác nhau thư thế nào? Đầu tiên, thẻ div và span là ... Read More »

[CSS Tutorial] Bài 8: Class và id

css

This entry is part 8 of 9 in the series CSSTrong các bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về các thuộc tính CSS áp dụng cho các thẻ HTML như h1, h2, p,…. Tuy nhiên, việc áp dụng này là áp dung cho tất cả các thẻ HTML cùng loại. Giả sử muốn áp dụng color: blue cho thẻ ... Read More »

[CSS Tutorial] Bài 7: Link

css

This entry is part 7 of 9 in the series CSSNhư chúng ta đã biết thì trong HTML, để chèn liên kết đến một trang nào đó ta dùng thẻ <a></a>. CSS cung cấp một số thuộc tính giúp ta định dạng các liên kết trên trang HTML. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các thuộc tính ... Read More »

[CSS Tutorial] Bài 6: Text

css

This entry is part 6 of 9 in the series CSScolor:  Thuộc tính color giúp ta định dạng màu chữ. Các giá trị của thuộc tính color có thể tên màu hoặc mã màu. Ví dụ: Định dạng text trong thẻ p có màu đỏ. [crayon-5c14b1d66a245946471815/] Ví dụ: Định dạng text trong thẻ p có màu bạc (mã màu là ... Read More »

[CSS] last-child và first-child trong CSS3

1./ Định nghĩa: First-child và last-child là gì? Nếu dịch từ tiếng anh sang tiếng Việt thì first-child nghĩa là đứa con cả (đứa con lớn nhất trong gia đình) và ngược lại last-child là đứa con út (đứa con nhỏ nhất trong gia đình). Còn trong CSS3  thì sao? :first-child: chọn thành phần đầu tiên trong thành phần cha. Chỉ chọn ... Read More »

[CSS Tutorial] Bài 5: Font

css

This entry is part 5 of 9 in the series CSSfont-family: Thuộc tính font-family có công dụng định nghĩa một danh sách ưu tiên các font sẽ được dùng để hiển thị một thành phần trang web. Khi đó, font đầu tiên trong danh sách sẽ được ưu tiên dùng để hiện trang web. Nếu font thứ nhất không có trên ... Read More »

[CSS Tutorial] Bài 4: Background

css

This entry is part 4 of 9 in the series CSSbackground-color (màu nền): Thuộc tính background-color giúp định màu nền cho một thành phần trên trang web. Các giá trị mã màu của background-color cũng giống như color nhưng có thêm giá trị transparent để tạo nền trong suốt. (Giá trị transparent là giá trị mặc định nếu ta không khai báo ... Read More »

Share
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates