Home » Tag Archives: HTML

Tag Archives: HTML

[Bootstrap] Bài 6: Buttons And Button Groups

This entry is part 5 of 5 in the series Bootstrap1 Buttons: 1.1 Buttons Styles: Gồm có 7 loại đó là: .btn-default .btn-primary .btn-success .btn-info .btn-warning .btn-danger .btn-danger Ví dụ:   1.2 Các kích thước của Buttons: .btn-lg .btn-md .btn-sm .btn-xs Ví dụ: [crayon-5c14ad2a5ca20205741620/]   1.3 Buttons Block: .btn-block [crayon-5c14ad2a5ca2a940101807/] 1.4 Active/Disabled Buttons: .active .disable [crayon-5c14ad2a5ca2d667877694/] 2 Button Groups: [crayon-5c14ad2a5ca30210765703/] ... Read More »

[Bootstrap] Bài 1: Bootstrap là gi?

This entry is part 1 of 5 in the series Bootstrap 1: Giới thiệu về Bootstrap Bootstrap là một framework HTML, CSS, và JavaScript phổ biến hiện nay cho phép phát triển tạo ra một trang website có thể tương thích với nhiều loại màn hình, kích thước khác nhau. Nó được tạo ra cho tất cả mọi người, ở ... Read More »

[HTMl Tutorial] Bài 4: Những thẻ thuộc nhóm inline

Thẻ Inline là gì? Khi sử dụng các thẻ inline, trình duyệt sẽ sắp xếp các thẻ liền kề nhau theo chiều ngang, thẻ nào code trước xuất hiện trước, thẻ nào code sau xuất hiện sau. Ví dụ: [crayon-5c14ad2a5cf1e677092021/] Kết quả thu được: Nhận xét: Bản thân text cũng có thể coi thuộc nhóm inline. Những thẻ thuộc nhóm ... Read More »

[HTMl Tutorial] Bài 3: Nhóm các thẻ block

Thẻ block là gì? Nhóm các thẻ block là các thẻ dùng để sắp xếp bố cục cho trang web. Khi sử dụng các thẻ block, trình duyệt sẽ sắp xếp các thẻ theo chiều dọc, mỗi thẻ sẽ chiếm vùng không gian nằm ngang từ trên xuống theo thứ tự sắp xếp trong trang HTML, thẻ nào code trước ... Read More »

[HTML Tutorial] Bài 2: Cấu trúc cơ bản của HTML

Cấu trúc cơ bản của HTML: Cấu trúc cơ bản của trang HTML có dạng như sau, thường gồm 3 phần: <!DOCTYPE>: Phần khai báo chuẩn của html. <head></head>: Phần khai báo ban đầu, bao gồm các khai báo về tiêu đề (title), các file import vào trang web như css, javascript… <body></body>: Phần chứa nội dung trang web, bao ... Read More »

[HTML Tutorial] Bài 1: Giới thiệu về HTML

HTML là gì? HTML là thứ đầu tiên các bạn cần học để tạo ra một trang web. HTML viết tắt của từ Hyper Text Markup Language được dùng để mô tả một trang web để trình duyệt có thể hiểu và hiện thị đúng. Do đó, HTML không phải là ngôn ngữ lập trình, HTML là ngôn ngữ đánh dấu (markup ... Read More »

[Spring Framework] Bài 3: Tạo Java Web Project 3 lớp với Spring

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một web project 3 lớp đúng nghĩa với Spring. Bước 1: Tạo thư mục với vai trò controller và model. Lần lượt tạo 2 folder có tên là controller và model. Đây là là tên 2 gói mình sẽ dùng để chứa các file liên quan đến controller và ... Read More »

Share
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates