Home » Tag Archives: Lập trình C#

Tag Archives: Lập trình C#

[Tutorial] Lập trình C++ cơ bản: Cấu trúc điều kiện

Cấu trúc điều kiện: Cấu trúc điều khiển giúp chương trình thực hiện từng khối lệnh ứng với điều kiện khác nhau. Để dễ hiểu, ta lấy ví dụ về cấu trúc điều khiển trong cuộc sống: Nếu trời mưa thì mang theo áo mưu Ngược lại thì để áo mưa ở nhà. Qua ví dụ trên, ta thấy, một ... Read More »

[Tutorial] Thư viện STL trong C++ : List

Giới thiệu về list: List trong thư viện STL chính là danh sách liên kết kép: Mỗi phần tử trong list có liên kết đến một phần tử trước nó và một phần tử phía sau nó. Do đó, list có các ưu điểm đó là chèn và loại bỏ phần tử ở bất cứ vị trí nào trong container ... Read More »

[Tutorial] Thư viện STL trong C++ : Vector

Giới thiệu về vector: Vector có thể xem như là một mảng động (dynamic array): một mảng có thể thay đổi kích thước. Giống như mảng, vector sử dụng các vùng nhớ liên tiếp để lưu trữ các phần tử, đều đó có nghĩa là các phần tử có thể sử dụng con trỏ để truy cập các phần tử. ... Read More »

[Lập trình C++] Class trong lập trình C++ (Phần 2)

  Tiếp theo phần 1, mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn về class. (Xem phần 1 tại đây) III. Phạm vi truy cập lớp: 1. Đối với lớp: Như đã giới thiệu trước đây khi ta khai báo các thuộc tính và phương thức của lớp, phải thiết lập tùy chọn cho 2 thành phần này và mình đã ... Read More »

[Chia sẻ] Một số kĩ thuật – Phong cách lập trinh

Một số chương trình nguồn được xem là tốt không chỉ được xem là tốt không chỉ được đánh giá qua thuật toán giải đúng và cấu trúc dữ liệu tích hợp. Mà còn phụ thuộc vào phong cách và kỹ thuật lập trình mã hóa (coding) của người viết chương trình Nếu một người lập trình viết ra chương ... Read More »

[Windows Phone] Bài 2: Viết ứng dụng Windows Phone 8.1 đầu tiên

Đây là bài thứ 2 trong loạt về Windows Phone 8.1.  Nếu bạn chưa cài đặt cho lập trình Windows Phone 8.1, bạn có thể tại bài viết:  Bài 1: Cách cài đặt lập trình Windows Phone 8.1. Trong bài viết này, mình xin hướng dẫn các bạn các nội dung cơ bản như sau: Cách tạo một Project Windows Phone ... Read More »

Share
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates