Home » Tag Archives: Lập trình C/C++

Tag Archives: Lập trình C/C++

[Lập trình C/C++] Bài 7.1 – Các kĩ thuật mảng 1 chiều

Một số lưu ý: Dấu  //  dùng để comment ghi chú, giải thích Dấu ;   dùng để kết thúc câu lệnh, luôn luôn có nếu không sẽ bị lỗi. – Nếu các bạn đang xem bài viết này của mình, thì mình tin rằng các bạn đã được tiếp xúc qua các khái niệm cơ bản và nền tảng của ... Read More »

[Thuật toán] Thuật toán sắp xếp (Phần 4)

Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về thuật toán sắp xếp trộn hay còn được gọi là MERGE SORT Các bạn có thể xem lại [bsbutton text=”Phần 1″ link=”http://motoo.in/lap-trinh-cc-cac-thuat-toan-sap-xep/” target=”This page” style=”default” theme=”default” size=”normal”][bsbutton text=”Phần 2″ link=”http://motoo.in/lap-trinh-cc-cac-thuat-toan-sap-xep-phan-2/” target=”This page” style=”default” theme=”default” size=”normal”][bsbutton text=”Phần 3″ link=”http://motoo.in/thuat-toan-thuat-toan-sap-xep-phan-3/” target=”This page” style=”default” theme=”default” size=”normal”] X./ MERGE SORT (Sắp xếp trộn) 1./ Phương ... Read More »

[Lập trình C++] Class trong lập trình C++ (Phần 4)

V.Con trỏ đối tượng và mảng đối tượng: Các bạn có thể xem lại 3 phần trước ở đây Phần 3, Phần 2 và Phần 1: 1.Con trỏ đối tượng: Là con trỏ trỏ đến 1 đối tượng có kiểu class. Giống như các kiểu con trỏ khác, ta cũng có những thao tác sau: Khai báo con trỏ đối ... Read More »

[Thuật toán] Thuật toán sắp xếp (Phần 3)

Hôm nay mình xin giới thiệu tiếp về thuật toán sắp xếp: Gnome sort, Quick sort, Heap sort…. Các bạn có thể xem lại các phần trước ở đây: [bsbutton text=”Phần 1″ link=”http://motoo.in/lap-trinh-cc-cac-thuat-toan-sap-xep/” target=”This page” style=”default” theme=”default” size=”normal”] [bsbutton text=”Phần 2″ link=”http://motoo.in/lap-trinh-cc-cac-thuat-toan-sap-xep-phan-2/” target=”This page” style=”default” theme=”default” size=”normal”] VII./ Gnome sort Gnome sort là một trong nhữngthuật toán sắp xếp đơn giản nhất, ... Read More »

[Lập trình C/C++] Hướng dẫn cách tạo Menu trong C/C++

Bạn có nhiều Project C/C++ trên lớp mà thầy cô giao về nhà !. Bạn muốn gom tất cả chúng lại thành 1 Project mà có thể khi cần chạy Project nào , bạn chỉ cần 1 cái ấn phím và lựa chọn Project muốn thao tác. Đã có giải pháp đó là Menu. Hãy đến với video hướng dẫn ... Read More »

[Lập trình C++] Class trong lập trình C++ (Phần 3)

IV. Hàm khởi tạo và hủy bỏ: Các bạn có thể xem lại 2 phần trước ở đây Phần 2, và Phần 1 1. Hàm khởi tạo: Sau khi ta thiết kế và khai báo 1 class. Để sử dụng class này, ta tạo ra các đối tượng kiểu class này để thao tác. Các phần trước, mình nói với ... Read More »

Share
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates