Home » Tag Archives: Lập trình

Tag Archives: Lập trình

[Infographic] Lập trình là gì và lập trình viên làm những gì?

Giới thiệu: Bạn quan tâm để học lập trình? Trước khi lựa chọn ngôn ngữ lập trình, bạn nên cómột số hiểu biết cơ bản về các lĩnh vực khoa học máy tính và những gì mà một lập trình viên thực sự làm. Infographic này sẽ trả lời một số câu hỏi phổ biến như lập trình là gì, làm ... Read More »

[Lập trình C++] Class trong lập trình C++ (Phần 4)

V.Con trỏ đối tượng và mảng đối tượng: Các bạn có thể xem lại 3 phần trước ở đây Phần 3, Phần 2 và Phần 1: 1.Con trỏ đối tượng: Là con trỏ trỏ đến 1 đối tượng có kiểu class. Giống như các kiểu con trỏ khác, ta cũng có những thao tác sau: Khai báo con trỏ đối ... Read More »

[Lập trình C++] Class trong lập trình C++ (Phần 3)

IV. Hàm khởi tạo và hủy bỏ: Các bạn có thể xem lại 2 phần trước ở đây Phần 2, và Phần 1 1. Hàm khởi tạo: Sau khi ta thiết kế và khai báo 1 class. Để sử dụng class này, ta tạo ra các đối tượng kiểu class này để thao tác. Các phần trước, mình nói với ... Read More »

[Lập trình C++] Class trong lập trình C++ (Phần 2)

  Tiếp theo phần 1, mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn về class. (Xem phần 1 tại đây) III. Phạm vi truy cập lớp: 1. Đối với lớp: Như đã giới thiệu trước đây khi ta khai báo các thuộc tính và phương thức của lớp, phải thiết lập tùy chọn cho 2 thành phần này và mình đã ... Read More »

[Lập trình C++] Class trong lập trình C++ (Phần 1)

Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu về 1 khái niệm mới “class” trong C++ cho các bạn đã quen với lập trình C. Các tài liệu và giáo trình trên mạng cũng nói khá rõ vào nhiều về class nên bài viết này mình chỉ tóm tắt những vấn đề hay và quan trọng theo ý kiến cá ... Read More »

[Chia sẻ] Một số kĩ thuật – Phong cách lập trinh

Một số chương trình nguồn được xem là tốt không chỉ được xem là tốt không chỉ được đánh giá qua thuật toán giải đúng và cấu trúc dữ liệu tích hợp. Mà còn phụ thuộc vào phong cách và kỹ thuật lập trình mã hóa (coding) của người viết chương trình Nếu một người lập trình viết ra chương ... Read More »

[Windows Phone] Bài 2: Viết ứng dụng Windows Phone 8.1 đầu tiên

Đây là bài thứ 2 trong loạt về Windows Phone 8.1.  Nếu bạn chưa cài đặt cho lập trình Windows Phone 8.1, bạn có thể tại bài viết:  Bài 1: Cách cài đặt lập trình Windows Phone 8.1. Trong bài viết này, mình xin hướng dẫn các bạn các nội dung cơ bản như sau: Cách tạo một Project Windows Phone ... Read More »

Share
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates