Home » Tag Archives: Machine Learning

Tag Archives: Machine Learning

[R] – Cơ bản đầu tiên về ngôn ngữ R

          Ta sẽ đi đến một số khái niệm cơ bản, cách cài đặt và các IDE để lập trình. R là một ngôn ngữ lập trình,. Sử dụng trong tính toán thống kê. Ngôn ngữ R có thể được sử dụng cho rất nhiều thứ, nó được sử dụng tốt nhất cho việc phân tích ... Read More »

Share
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates