Home » Tag Archives: Tutorial

Tag Archives: Tutorial

[Photoshop] Công cụ cơ bản cho việc vẽ máy

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tổng hợp một số công cụ tiêu biểu cho việc vẽ máy, cùng với những add-on hỗ trợ. Tải về 3 add-on trên ở đây (Chỉ dùng được trên CS6) [bsbutton text=”Download” link=”https://drive.google.com/file/d/0B6Z9w7vq1LdzRjhsNnZROEUxODQ/view?usp=sharing” target=”New page” style=”default” theme=”default” size=”normal” iconcolor=”black” icon=”icon-chevron-down”] Như vậy là xong phần giới thiệu các công cụ cơ bản, hy vọng ... Read More »

[Tutorial] Lập trình C++ cơ bản: Chuỗi

Chuỗi: Trong lập trình , chuỗi là một dãy các kí tự.  Chuỗi được diễn tả bằng một dãy các kí tự đặt trong cặp ngoặc kép, ví dụ như “Hello World!”, “localhost”, “Le Thanh Khang”… Khai báo chuỗi: Trong C++, chuỗi được định nghĩa sẵn với từ khoá là string . [crayon-5c149ccc7113a742538106/]  Xử lý chuỗi: C++ xây dựng sẵn các ... Read More »

[Tutorial] Lập trình C++ cơ bản: Mảng

Mảng: Một mảng là một tập hợp hữu hạn các phần tử có cùng kiểu dữ liệu được lưu trữ tại các vùng nhớ liên tiếp nhau. Mỗi phần tử sẽ được xác định bằng một  số thứ tự của nó trong mảng. Số thự từ được đánh số từ 0. Ví dụ: Mảng a có 3 phần tử  kiểu int và ... Read More »

[Tutorial] Lập trình C++ cơ bản: Cấu trúc vòng lặp

 Cấu trúc vòng lặp: Cấu trúc vòng lặp cho phép lặp lại nhiều lần 1 công việc  nào đó cho đến khi thỏa mãn 1 điều kiện cụ thể. Cấu trúc vòng lặp trong C++ bao gồm 3 dạng cơ bản sau: for while do … while Vòng lặp for: Cấu trúc: for (initialization; condition; increase) { statement; } Trong ... Read More »

[Tutorial] Lập trình C++ cơ bản: Cấu trúc điều kiện

Cấu trúc điều kiện: Cấu trúc điều khiển giúp chương trình thực hiện từng khối lệnh ứng với điều kiện khác nhau. Để dễ hiểu, ta lấy ví dụ về cấu trúc điều khiển trong cuộc sống: Nếu trời mưa thì mang theo áo mưu Ngược lại thì để áo mưa ở nhà. Qua ví dụ trên, ta thấy, một ... Read More »

[Tutorial] Lập trình C++ cơ bản: Biến

Biến: Biến là một khối vùng nhớ trên máy tính, chứa giá trị cần thiết của chương trình. Đơn giản hơn, ta có thể tưởng tượng “biến” là một cái gì đó đại diện cho những giá trị mà chúng ta sẽ sử dụng trong chương trình. Quy tắc đặt tên biến: Tên biến: dùng để phân biệt các biến với ... Read More »

[Tutorial] Lập trình C++ cơ bản: Giới thiệu C++

C++ là một ngôn ngữ lập trình đa dụng ,ta có thể dùng C++ để lập trình cho các hệ thống lớn,  hệ điều hành, ứng dụng và game. C++ là ngôn ngữ biên dịch:  tùy thuộc vào các hệ thống khác nhau mà ta có thể có các trình biên dịch tương ứng. Phiên bản tiêu chuẩn mới nhất ... Read More »

[Tutorial] Thư viện STL trong C++ : Queue

Giới thiệu về queue: Queue(hàng đợi) là một loại container, được thiết kế để hoạt động theo kiểu FIFO (First- in first – out) (vào trước ra trước), tức là một kiểu danh sách mà việc bổ sung được thực hiển ở cuối danh sách và loại bỏ ở đầu danh sách. Trong queue, có hai vị trí quan trọng ... Read More »

Share
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates