Home » Tag Archives: Web design

Tag Archives: Web design

[CSS Tutorial] Bài 6: Text

css

This entry is part 6 of 9 in the series CSScolor:  Thuộc tính color giúp ta định dạng màu chữ. Các giá trị của thuộc tính color có thể tên màu hoặc mã màu. Ví dụ: Định dạng text trong thẻ p có màu đỏ. [crayon-5c149ff1449f4328107548/] Ví dụ: Định dạng text trong thẻ p có màu bạc (mã màu là ... Read More »

[CSS Tutorial] Bài 5: Font

css

This entry is part 5 of 9 in the series CSSfont-family: Thuộc tính font-family có công dụng định nghĩa một danh sách ưu tiên các font sẽ được dùng để hiển thị một thành phần trang web. Khi đó, font đầu tiên trong danh sách sẽ được ưu tiên dùng để hiện trang web. Nếu font thứ nhất không có trên ... Read More »

[CSS Tutorial] Bài 4: Background

css

This entry is part 4 of 9 in the series CSSbackground-color (màu nền): Thuộc tính background-color giúp định màu nền cho một thành phần trên trang web. Các giá trị mã màu của background-color cũng giống như color nhưng có thêm giá trị transparent để tạo nền trong suốt. (Giá trị transparent là giá trị mặc định nếu ta không khai báo ... Read More »

[CSS Tutorial] Bài 1: Giới thiệu về CSS

css

This entry is part 1 of 9 in the series CSSCSS là gì? CSS là thứ bạn phải học đầu tiên để làm đẹp cho một trang web. CSS  là chữ viết tắt của Cascading Style Sheets  là một ngôn ngữ quy định cách trình bày cho các trang HTML. Nếu bạn đã từng học qua HTML thì cũng biết HTML ... Read More »

[HTMl Tutorial] Bài 4: Những thẻ thuộc nhóm inline

Thẻ Inline là gì? Khi sử dụng các thẻ inline, trình duyệt sẽ sắp xếp các thẻ liền kề nhau theo chiều ngang, thẻ nào code trước xuất hiện trước, thẻ nào code sau xuất hiện sau. Ví dụ: [crayon-5c149ff14592e415421836/] Kết quả thu được: Nhận xét: Bản thân text cũng có thể coi thuộc nhóm inline. Những thẻ thuộc nhóm ... Read More »

[HTMl Tutorial] Bài 3: Nhóm các thẻ block

Thẻ block là gì? Nhóm các thẻ block là các thẻ dùng để sắp xếp bố cục cho trang web. Khi sử dụng các thẻ block, trình duyệt sẽ sắp xếp các thẻ theo chiều dọc, mỗi thẻ sẽ chiếm vùng không gian nằm ngang từ trên xuống theo thứ tự sắp xếp trong trang HTML, thẻ nào code trước ... Read More »

[HTML Tutorial] Bài 2: Cấu trúc cơ bản của HTML

Cấu trúc cơ bản của HTML: Cấu trúc cơ bản của trang HTML có dạng như sau, thường gồm 3 phần: <!DOCTYPE>: Phần khai báo chuẩn của html. <head></head>: Phần khai báo ban đầu, bao gồm các khai báo về tiêu đề (title), các file import vào trang web như css, javascript… <body></body>: Phần chứa nội dung trang web, bao ... Read More »

[HTML Tutorial] Bài 1: Giới thiệu về HTML

HTML là gì? HTML là thứ đầu tiên các bạn cần học để tạo ra một trang web. HTML viết tắt của từ Hyper Text Markup Language được dùng để mô tả một trang web để trình duyệt có thể hiểu và hiện thị đúng. Do đó, HTML không phải là ngôn ngữ lập trình, HTML là ngôn ngữ đánh dấu (markup ... Read More »

Share
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates