Home » Tag Archives: Web

Tag Archives: Web

[Bootstrap] Bài 6: Buttons And Button Groups

This entry is part 5 of 5 in the series Bootstrap1 Buttons: 1.1 Buttons Styles: Gồm có 7 loại đó là: .btn-default .btn-primary .btn-success .btn-info .btn-warning .btn-danger .btn-danger Ví dụ:   1.2 Các kích thước của Buttons: .btn-lg .btn-md .btn-sm .btn-xs Ví dụ: [crayon-5c14a91f3f214103054899/]   1.3 Buttons Block: .btn-block [crayon-5c14a91f3f21e598003554/] 1.4 Active/Disabled Buttons: .active .disable [crayon-5c14a91f3f222944134159/] 2 Button Groups: [crayon-5c14a91f3f225072509227/] ... Read More »

[Bootstrap] Bài 4: Tạo Navigation Bar (menu) đơn giản.

This entry is part 4 of 5 in the series Bootstrap1: Sơ lược: Các thành phần điều hướng trong Bootstrap đều có dạng markup và trạng thái giống nhau, bắt đầu với class cơ sở .nav. Đổi chỗ các class để hoán đổi các style với nhau. Hình ảnh minh họa: Đây được gọi là một Navigation bar hay là ... Read More »

[Bootstrap] Bài 3: Hệ thống lưới và căn chỉnh.

This entry is part 3 of 5 in the series Bootstrap Tổng quát Ví dụ: Trong một file html như sau: Chung ta sẽ thêm các đường linh file css, js vào như sau. Lưu ý các file css, js custom nên để dưới link file chính.; Hệ thống lưới trong Bootstrap Bootstrap chứa một hệ thống lưới responsive, tương ... Read More »

[Bootstrap] Bài 1: Bootstrap là gi?

This entry is part 1 of 5 in the series Bootstrap 1: Giới thiệu về Bootstrap Bootstrap là một framework HTML, CSS, và JavaScript phổ biến hiện nay cho phép phát triển tạo ra một trang website có thể tương thích với nhiều loại màn hình, kích thước khác nhau. Nó được tạo ra cho tất cả mọi người, ở ... Read More »

Share
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates