Author Archive

[Bootstrap] Bài 4: Tạo Navigation Bar (menu) đơn giản.

This entry is part 3 of 3 in the series Bootstrap1: Sơ lược: Các thành phần điều hướng trong Bootstrap đều có dạng markup và trạng thái giống nhau, bắt đầu với class cơ sở .nav. Đổi chỗ các class để hoán đổi các style với nhau. Hình ảnh minh họa: Đây được gọi là

[Bootstrap] Bài 3: Hệ thống lưới và căn chỉnh.

This entry is part 2 of 3 in the series Bootstrap Tổng quát Ví dụ: Trong một file html như sau: Chung ta sẽ thêm các đường linh file css, js vào như sau. Lưu ý các file css, js custom nên để dưới link file chính.; Hệ thống lưới trong Bootstrap Bootstrap chứa một

[Bootstrap] Bài 2: Hướng dẫn cài Sublime Text và các plugin cần thiết

This entry is part 1 of 3 in the series Bootstrap1: Cài Sublime Text. Các bạn truy cập vào Sublimetext để tải và cài Sublime Text. Đây là một phần mềm miễn phí nên không vẩn crack hay mua. Sau khi cài xong các bạn mở lên. 2: Cài các Plugin cần thiết cho Sublime
Share