Author Archive

[Bootstrap] Bài 4: Tạo Navigation Bar (menu) đơn giản.

1: Sơ lược: Các thành phần điều hướng trong Bootstrap đều có dạng markup và trạng thái giống nhau, bắt đầu với class cơ sở .nav. Đổi chỗ các class để hoán đổi các style với nhau. Hình ảnh minh họa: Đây được gọi là một Navigation bar hay là một menu. A: Thành phần

[Bootstrap] Bài 3: Hệ thống lưới và căn chỉnh.

Tổng quát Ví dụ: Trong một file html như sau: Chung ta sẽ thêm các đường linh file css, js vào như sau. Lưu ý các file css, js custom nên để dưới link file chính.; Hệ thống lưới trong Bootstrap Bootstrap chứa một hệ thống lưới responsive, tương thích với hầu hết các thiết

[Bootstrap] Bài 2: Hướng dẫn cài Sublime Text và các plugin cần thiết

1: Cài Sublime Text. Các bạn truy cập vào Sublimetext để tải và cài Sublime Text. Đây là một phần mềm miễn phí nên không vẩn crack hay mua. Sau khi cài xong các bạn mở lên. 2: Cài các Plugin cần thiết cho Sublime Text (Package Control, Emmet, View in browser, bs..). Đầu tiên
Share