Author Archive

[Lập trình C/C++] Bài 8 – Biến con trỏ – con trỏ cơ bản

– Trong lập trình thì khái niệm con trỏ chỉ tồn tại ở ngôn ngữ lập trình C/C++. Con trỏ được xem như là 1 niềm kiêu hãnh và tự hào của ngôn ngữ lập trình C/C++. Con trỏ có lẽ là 1 khái niệm không hề khó khăn để có thể hiểu được nó,

[Lập trình C/C++] Bài 7.1 – Các kĩ thuật mảng 1 chiều

Một số lưu ý: Dấu  //  dùng để comment ghi chú, giải thích Dấu ;   dùng để kết thúc câu lệnh, luôn luôn có nếu không sẽ bị lỗi. – Nếu các bạn đang xem bài viết này của mình, thì mình tin rằng các bạn đã được tiếp xúc qua các khái niệm cơ

[Lập trình C/C++] Bài 7 – Mảng 1 chiều – Cấp phát bộ nhớ tĩnh

Một số lưu ý: Dấu  //  dùng để comment ghi chú, giải thích Dấu ;   dùng để kết thúc câu lệnh, luôn luôn có nếu không sẽ bị lỗi. I. ĐẶT VẤN ĐỀ – Chương trình của chúng ta cần lưu trữ 3 số nguyên ? ==> Khai báo 3 biến số nguyên là a,

[Lập trình C/C++] Bài 6 – Cấu trúc hàm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C/C++

Một số lưu ý: Dấu  //  dùng để comment ghi chú, giải thích Dấu ;   dùng để kết thúc câu lệnh, luôn luôn có nếu không sẽ bị lỗi. I. ĐẶT VẤN ĐỀ TẠI SAO PHẢI CẦN HỌC KIẾN THỨC HÀM VÀ CÀI ĐẶT CODE CỦA MÌNH BẰNG HÀM ?   Đặt vấn đề Nhập

[Lập trình C/C++] Bài 5 – Các cấu trúc lặp for – while – do while trong ngôn ngữ lập trình C/C++

Một số lưu ý: Dấu  //  dùng để comment ghi chú, giải thích Dấu ;   dùng để kết thúc câu lệnh, luôn luôn có nếu không sẽ bị lỗi.   I. LỜI MỞ ĐẦU – Một trong những cấu trúc quan trọng của lập trình cấu trúc là các câu lệnh cho phép lặp nhiều

[Lập trình C/C++] Bài 4 – Câu lệnh điều kiện – rẽ nhánh trong ngôn ngữ lập trình C/C++

Một số lưu ý: Dấu  //  dùng để comment ghi chú, giải thích Dấu ;   dùng để kết thúc câu lệnh, luôn luôn có nếu không sẽ bị lỗi. I. CẤU TRÚC ĐIỀU KIỆN ( if ) 1. Cấu trúc điều kiện (if) thiếu Ví dụ thực tế: Nếu chiều nay trời mưa, Tâm sẽ

[Lập trình C/C++] Bài 3 – Nhập – Xuất trong ngôn ngữ lập trình C++

Một số lưu ý: Dấu  //  dùng để comment ghi chú, giải thích Dấu ;   dùng để kết thúc câu lệnh, luôn luôn có nếu không sẽ bị lỗi. I. MỞ ĐẦU Giao tiếp với console. – Console là giao diện cơ bản của máy tính. Bàn phím là thiết bị vào cơ bản,  còn

[Lập trình C/C++] Bài 2 – Các toán tử cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C/C++

Một số lưu ý Dấu  //   <=> comment ghi chú, giải thích Dấu ;    <=> kết thúc câu lệnh, luôn luôn có nếu không sẽ bị lỗi.  I. Toán tử gán ( = ) –  Toán tử gán – dùng để gán một giá trị bất kì cho một biến. VD_1: [crayon-5e889090a1fdb346968940/] – Vế trái

[Lập trình C/C++] Bài 1 – Các kiểu dữ liệu cơ sở – biến và hằng trong ngôn ngữ lập trình C/C++

Một số lưu ý: Dấu  //  dùng để comment ghi chú, giải thích Dấu ;   dùng để kết thúc câu lệnh, luôn luôn có nếu không sẽ bị lỗi. I. CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ SỞ – Trong ngôn ngữ lập trình C/C++ gồm có 4 kiểu dữ liệu cơ sở do ngôn ngữ lâp

[Lập trình C/C++] Thư viện chuẩn STL ( Standard Template Library ) trong C++

Bài viết này trình bày về kĩ thuật sử dụng ” bộ nhớ động ” trong lập trình, tức là thành phần dữ liệu có kích thước thay đổi trong quá trình đang chạy ( xử lí ). Đây là kĩ thuật lập trình vô cùng quan trọng , không thể thiếu đối với các
Share