Blog lập trình Archive

[Lập trình C/C++] Bài 7 – Mảng 1 chiều – Cấp phát bộ nhớ tĩnh

Một số lưu ý: Dấu  //  dùng để comment ghi chú, giải thích Dấu ;   dùng để kết thúc câu lệnh, luôn luôn có nếu không sẽ bị lỗi. I. ĐẶT VẤN ĐỀ – Chương trình của chúng ta cần lưu trữ 3 số nguyên ? ==> Khai báo 3 biến số nguyên là a,

[Lập trình C/C++] Bài 6 – Cấu trúc hàm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C/C++

Một số lưu ý: Dấu  //  dùng để comment ghi chú, giải thích Dấu ;   dùng để kết thúc câu lệnh, luôn luôn có nếu không sẽ bị lỗi. I. ĐẶT VẤN ĐỀ TẠI SAO PHẢI CẦN HỌC KIẾN THỨC HÀM VÀ CÀI ĐẶT CODE CỦA MÌNH BẰNG HÀM ?   Đặt vấn đề Nhập

[Lập trình C/C++] Bài 5 – Các cấu trúc lặp for – while – do while trong ngôn ngữ lập trình C/C++

Một số lưu ý: Dấu  //  dùng để comment ghi chú, giải thích Dấu ;   dùng để kết thúc câu lệnh, luôn luôn có nếu không sẽ bị lỗi.   I. LỜI MỞ ĐẦU – Một trong những cấu trúc quan trọng của lập trình cấu trúc là các câu lệnh cho phép lặp nhiều

[Lập trình C/C++] Bài 4 – Câu lệnh điều kiện – rẽ nhánh trong ngôn ngữ lập trình C/C++

Một số lưu ý: Dấu  //  dùng để comment ghi chú, giải thích Dấu ;   dùng để kết thúc câu lệnh, luôn luôn có nếu không sẽ bị lỗi. I. CẤU TRÚC ĐIỀU KIỆN ( if ) 1. Cấu trúc điều kiện (if) thiếu Ví dụ thực tế: Nếu chiều nay trời mưa, Tâm sẽ

Sổ tay Git – Tổng hợp những thứ cơ bản nhất trong Git

Trong bài viết trước, mình đã có dịp giới thiệu Git: Git là gì và tại sao phải dùng Git? Trong bài viết này, mình xin chia sẻ “cheat sheet” về những lệnh thường dùng trong Git dành cho newbie. 1. Cài đặt: Cách cài đặt Git vô cùng đơn giản, các bạn có thể

[Web Development] Bower – công cụ quản lí package mà bất kì Web Developer phải biết

Mở bài bằng một câu trích dẫn của Philipp Lenssen mà mình rất thích: Chỉ những lập trình viên lười biếng mới muốn viết các loại công cụ có thể thay thế họ trong công việc. Chỉ có một lập trình viên lười biếng mới tránh việc viết những dòng code lặp đi lặp lại một
Share