Liệt kê các chỉnh hợp không lặp chập m của n phần tử

Gần tương tự bài Liệt kê các hoán vị, các bạn có thể tham khảo ở các bài trước.

Code tham khảo liệt kê các chỉnh hợp không lặp: 

 

Share
Share