Phím tắt trong Eclipse IDE giúp bạn lập trình Java cực nhanh

Giới thiệu:

Thay vì sử dụng chuột để thao tác, các lập trình viên dày dặn kinh nghiệp thường sử dụng phím tắt để tiết kiệm thời gian và công sức. Ngoài ra, việc chỉ sử dụng bàn phím khiến bạn trông thật “cool” 🙂

Sau đây, xin điểm qua một số phím tắt trong Esclipse IDE khiến bạn trờ thành một lập trình Java gõ code chuyên nghiệp hơn.

Nhóm thứ nhất, tổ hợp 2 phím Ctrl + kí tự:

Ctrl + D : Xóa dòng tại chứa con trỏ. Thường sử dụng là khi có quá nhiều dòng trống quá, bạn muốn kéo code lên gom lại nhìn cho đẹp.

Ctrl + L : Đi đến một dòng code dựa theo số thứ của dòng. Nếu bạn muốn nhảy đến dòng lệnh nào đó, thay vì phải kéo màn hình xuống thì bạn có thể dùng phím tắt này để đi đến một dòng lệnh bất kì dựa theo số thứ tự của dòng.

Ctrl + F : tìm một chuỗi nào đó trong class. Áp dụng khi trong class có quá nhiều dòng code và bạn muốn tiết kiệm thời gian thay vì phải tìm kéo xuống và tìm từng dòng.

Ctrl + W : đóng tab hiện tại. Áp dụng khi bạn mở quá nhiều tab và muốn đóng vài tab không cần thiết.

Nhóm thứ hai, tổ hợp 3 phím Ctrl + Shift + kí tự:

Ctrl + Shift + O : tự động import các gói còn thiếu, hoặc tự xóa các gói không dùng tới. Tiết kiệm thời gian cực kì vì  đỡ mất công phải import từng gói hay xóa từng gói thư viện.

Ctrl + Shift + C  hoặc Ctril + Shift + / : comment, remove comment một đoạn code được chọn.  Như vậy thì bạn đỡ phải gõ dấu “//” cho từng dòng rồi nhé.

Ctrl + Shift + F : định dạng lại đoạn code theo chuẩn, bao gồm chỉnh lại đầu dòng, xuống hàng cách kiểu. Giờ thì bạn có thể gõ code thoải mái mà không do làm mất đi vẽ mĩ quan của code. 🙂

Nhóm thứ ba, tổ hợp 3 phím Alt+ Shift + kí tự:

Alt + Shift + S: chèn vào các phương thức thường có trong java như phương thức khởi tạo, getter, setter, toString()… cho class.

Alt + Shift + R: thay đổi tên biến trong một class , tên một phương thức hay tên một file trong project. Nếu bạn chợt nhận thấy tên biến của mình không hay và muốn sửa hàng loạt thì sao? Ta chỉ việc click chuột trái vào biến, sao đó ấn tổ hợp phím trên, sau đó gõ tên mới vào. Khi đó, tất cả các biến liên quan trong toàn bộ project sẽ thay đổi theo.

Share
Share