[Spring Tutorial] Bài 1: Tổng quan về Spring Framework

Spring-Tutorial

Spring là gì?

Spring Framework, hay ngắn hơn là Spring, là một cấu trúc dùng để xây dựng chương trình ứng dụng mã nguồn mở dành cho ngôn ngữ lập trình Java.

Spring có thể dùng để lập trình Java cho Desktop ApplicationWeb Application. Trong loạt bài viết này, chúng ta chỉ tìm hiểu về Spring cho lập trình web (Web Application) và framework này gọi tên đầy đủ là là Spring Web MVC. Trong bài viết này, để đơn giản mình gọi tắt Spring Web MVC là Spring.

Spring sẽ giúp chúng ta lập trình các ứng dụng web theo mô hình 3 lớp MVC : Models – Views- Control.

Những yêu cầu cơ bản để sử dụng Spring:

Để có thể sử dụng tốt Spring, các bạn cần thực hiện:

  • Thiết lập môi trường Java.
  • Cài đặt IDE: Netbean hoặc Esclipe. Ở đây mình khuyên các bạn nên dùng Netbean vì Spring được tích hợp sẵn trong Netbean, do đó ta không cần download thêm gói thư viện Spring như đối với Esclipe.

Xem hướng dẫn: Thiết lập biến môi trường java và cài đặt IDE Netbean.

Ngoài ra về kiến thức, để tìm hiều về Spring được hiệu quả, các bạn cần biết các kiến thức cơ bản về lập trình bao gồm:

  • HTML.
  • JSP.
  • Java.
Share
Share