Điện thoại thông minh, máy tính bảng ngày càng phổ biến, tạo ra một thị trường kinh doanh tiềm năng trong việc phát triển ứng dụng phần mềm trên các thiết bị di động.  Việc phát triển các ứng dụng ngày nay không chỉ yêu cầu ứng dụng có giá trị về nội dung mà