Lập trình C# Archive

[Tutorial] Thư viện STL trong C++ : List

Giới thiệu về list: List trong thư viện STL chính là danh sách liên kết kép: Mỗi phần tử trong list có liên kết đến một phần tử trước nó và một phần tử phía sau nó. Do đó, list có các ưu điểm đó là chèn và loại bỏ phần tử ở bất cứ

[Tutorial] Thư viện STL trong C++ : Vector

Giới thiệu về vector: Vector có thể xem như là một mảng động (dynamic array): một mảng có thể thay đổi kích thước. Giống như mảng, vector sử dụng các vùng nhớ liên tiếp để lưu trữ các phần tử, đều đó có nghĩa là các phần tử có thể sử dụng con trỏ để

[Lập trình C/C++] Thư viện chuẩn STL ( Standard Template Library ) trong C++

Bài viết này trình bày về kĩ thuật sử dụng ” bộ nhớ động ” trong lập trình, tức là thành phần dữ liệu có kích thước thay đổi trong quá trình đang chạy ( xử lí ). Đây là kĩ thuật lập trình vô cùng quan trọng , không thể thiếu đối với các

[Chia sẻ] Một số kĩ thuật – Phong cách lập trinh

Một số chương trình nguồn được xem là tốt không chỉ được xem là tốt không chỉ được đánh giá qua thuật toán giải đúng và cấu trúc dữ liệu tích hợp. Mà còn phụ thuộc vào phong cách và kỹ thuật lập trình mã hóa (coding) của người viết chương trình Nếu một người
Share