Lập trình Archive

[Lập trình C/C++] Bài 1 – Các kiểu dữ liệu cơ sở – biến và hằng trong ngôn ngữ lập trình C/C++

Một số lưu ý: Dấu  //  dùng để comment ghi chú, giải thích Dấu ;   dùng để kết thúc câu lệnh, luôn luôn có nếu không sẽ bị lỗi. I. CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ SỞ – Trong ngôn ngữ lập trình C/C++ gồm có 4 kiểu dữ liệu cơ sở do ngôn ngữ lâp

[Chia sẻ] Một số kĩ thuật – Phong cách lập trinh

Một số chương trình nguồn được xem là tốt không chỉ được xem là tốt không chỉ được đánh giá qua thuật toán giải đúng và cấu trúc dữ liệu tích hợp. Mà còn phụ thuộc vào phong cách và kỹ thuật lập trình mã hóa (coding) của người viết chương trình Nếu một người
Share